دسته بندی اخبار / اخبار

گزارشی از نشست: «نفت، توسعه و تنگنا»

روایت شکستن قفل‌های محرمانه از اسناد و تصاویر تاریخی نفت ایران

گزارشی از نشست: «نفت، توسعه و تنگنا»

در نشست «نفت؛ توسعه و تنگنا» آیین رونمایی از نخستین کتاب تاریخ مصور نفت به همت انجمن اندیشه و قلم، خانه هنرمندان ایران و شرکت مهندسی میادین آسماری برگزار شد.