دسته بندی اخبار / تاریخ

محمد توسلی: مرحوم بازرگان با وجود تمام هزینه‌ها ایستاد و به رسالت خود ادامه داد/ عباس سلیمی نمین: امام (ره) به بازرگان احترام می‌گذارد اما راهبرد او را قبول نداشت

محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی در میزگرد «فراز و فرود دولت موقت» گفت: مرحوم بازرگان به رغم تمام هزینه‌ها ایستاد و به رسالت خود ادامه داد. عباس سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه امام به لحاظ فردی به بازرگان احترام می‌گذارد اما راهبرد او را قبول نداشت، گفت:‌شورای انقلاب، بازرگان را پیشنهاد داد و امام پذیرفت.امام می‌داند بازرگان اعتقادی به اجماع مردم ندارد اما شورای انقلاب انتخاب کرده و امام هم حکم داده است.

فراستخواه: بازرگان مخالف تمام شده دانستن پروژه ایران بود/ او می‌فهمید دین برای جامعه ایران هم مساله است و هم راه حل

دکتر مقصود فراستخواه با بیان این که «بازرگان مخالف تمام شده دانستن پروژه ایران بود»، گفت: او با درک مسئولانه می‌فهمد دین برای جامعه ایران هم مساله است هم راه حل.

حاتم قادری: بازرگان مثل روشنفکران دینی دنبال ارائه نقشه راه بود، اما کتابش بیشتر زمینه ساز رادیکالیسم شد

بازرگان به عنوان یک روشنفکر دینی به دنبال گرفتن نقشه راهی از دین بود، اما کتاب راه طی شده او به جای این که در جای خودش استفاده شود جای دیگری قرار گرفت و زمینه ساز تقویت اندیشه رادیکالی در کشور شد

معتمدی مهر: گفتمان بازرگان در سیاست و دیانت راه حل جامعه امروز ماست/ جمهوری دموکراتیک اسلامی مستند به اساسنامه شورای انقلاب بود

مهدی معتمدی مهر با بیان این که گفتمان بازرگان در سیاست و دیانت راه حل جامعه امروز ماست، اظهار داشت: بازرگان مفاهیم کتاب «آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا» را سال 43 در کتاب «بعثت و ایدئولوژی» هم بیان کرده بود و متهم کردن او به تغییر نگاهش منصفانه نیست.